KOM TILL MIG PÅ 1:1 SESSION

INDIVIDUELLT PROGRAM
Alla program tar jag hänsyn till din:
- fysiska status
- tidigare erfarenhet av yogans värld
- realistisk tidslängd du har i ditt liv att utföra programmeT (oftast mellan 20-40min)

* * * * *

traditionell HATHA YOGA -
(75-90min)
- Första Session  // 1100kr
Genomgång & demonstration av ditt individuella upplägg

YOGA FÖR DIN KROPSSTYP - AYURVEDA YOGA - (75-90min)
- Första Session  // 1100kr
* Genomgång & demonstration av ditt individuella upplägg

- Uppföljning/ justering // 950kr
* Vid uppföljning: detaljer, justering av din kropp i practice, få inspiration, hitta tillbaka till sin disciplin, eventuella justeringar i programmet.

Förslagsvis bokar men en tid efter ca 1 månad.Efter det kanske 5-6 veckor senare osv.
* * * * *

Av livets gång hamnar vi i obalans på olika sätt, ditt inre känns ur harmoni.
När ens grundkonstellation - så som du föddes i form av uppdelningen mellan de olika elementen inom dig - förändras pga livsstil, kost, stress, jobbiga situationer i livet m.m. så känner vi oss inte hela, i harmoni eller i balans.
(Vi och allt levande innehåller alla 5 elementen: jord, luft, vatten, eld & space.)

När du kommer till mig får du ett program på 20-40 min där tanken är att man ska integrera detta i din vardag.
Det holistiska programmet innefattar olika yogiska moment som tex avslappning, flöde, andning, visualisering, positioner, meditation etc.
Det är inte alls uppbyggt som en hopflätad yogaklass, utan mer som olika sektioner du gör för ett specifikt syfte.
Syftet är att balansera det element som just nu dominerar i ditt liv, och som gör att du på olika sätt är i obalans (fysiskt, energimässigt, mentalt).

Då det handlar om att skifta på djupet för att landa tillbaka i sin ursprungs-konstellation, så är det viktigt att alla momenten är bra för dig, beroende på din obalans. (Normalt i yogan får du det som är bra + det som inte är så bra för just din förutsättning just nu i livet.)

Förutom att få de rätta momenten/teknikerna är det även viktigt att man utför dem på rätt sätt energi- & attityds-mässigt eftersom det är i den djupare i energigrunden vi ska skapa ett skifte.
Utöver detta så när jag skapar ditt upplägg tar jag även hänsyn till din:
- fysiska status
- tidigare erfarenhet av yogans värld
- realistisk tid du har i ditt liv att utföra programmet.

Programmet tar hänsyn till ditt NDE - Nuvarande Dominerande Element - Vata, Pitta, Kapha (kallas ofta Dosha).

Vill du hitta tillbaka till din balans/harmoni?
Yogan kan bli ett av verktygen dit om den utförs på rätt sätt för dig
(ALLA klarar att komma på Ayurveda yogaterapi då det är individanpassat.)

* * * * *

Praktisera ditt program MED MIG! (ca 45minuter)
Du har fått ditt program, du kommer till mig och gör programmet med mig där jag guidar dig!
Perfekt för dig som vill ha support med disciplin, vill få inspo och bli påmind om detaljerna.
ingår inte att gå igenom och ändra program etc - detta är rent utövande!
PRIS - 3ggr // 2000kr (giltigt max 2 månader)

 

* * * * *


LITE MER OM AYURVEDA & YOGA

 


Ayurveda är världens äldsta Holistiska levnadssätt/ filosofi med ursprung från Indien. Här lever du för att bibehålla din balans, för att ha en väl fungerande homeostas - utifrån det dominerande elementet du föds med. (Vata - Pitta - Kapha)

Man tar i akt alla aspekt som kost, örter, mental träning/ meditation m.m., andning, kropp & rörelse, andlighet etc

Att lära sig vad som är och vad som inte är optimalt för att bibehålla just Din harmoni - så som du är skapt att vara i.

Den som lever i harmoni/ balans med sina element kan även ta vara på Sin unika superpower,  samt kommer även hålla sig friskare i längden
.

Denna medicinska lära strävar åt att hålla sin balans genom livet för att inte bli sjuk - istället för att agera först då du redan är sjuk genom att då ta medicin & annat.

 

I Ayurvedan menar man att Maten är din Medicin  &  Yogan är din terapi.

 


Att inte utöva yoga (eller liknande) - dåligt

Yoga generellt med yogaklasser m.m. - bra

Yoga för att återta/ bibehålla ursprungliga balansen - det bästa.