Meditation Grundkurs 6ggr.

Meditation - "the Royal Path of Yoga"
Vill du lära dig att Meditera och/ eller komma igång med att Meditera?
Jag håller en 6ggr Grundkurs i traditionell Yogisk Meditation med start 18:e April.
Huvudfokus är att man ska kunna fortsätta Meditera själv efter kursen och ha en högre förståelse om Meditation. Jag kommer prata lite om vad Meditation egentligen är och vad syftet är traditionellt sett.
Under 6 veckor lär du dig stegvis grunderna för att sen själv meditera framöver.

Exempel på innehåll.
- Att tänka på ang. "när, var & hur"
- 3 grundläggande handpositionerna "Mudras"
- Praktiska detaljer som positionen eller rutiner inför sittning
- Förberedande verktyg som kan underlätta Meditationen
- Vanliga hinder på ens Meditationsresa där många kanske slutar.
- AUM och grund-Mantran

Vid varje tillfälle så ingår
- Gemensam meditation 15-30 minuter (stegvis ökande)
- Tid för frågor & funderingar
- Teori/ genomgång

Start: nästa kurs planeras nu för hösten 2018
Kursdatum:
Pris: 985kr
Boka plats: maila center@consciouslife.se