Öppna klasser & Företagsklasser
jag undervisar som bas i Stockholm där jag håller klasser varje vecka.
Jag guidar även klasser på företag och med privata grupper.
Jag är även anlitad för olika inspirationsklasser som t.ex. hälsodagar på olika arbetsplatser eller på studios.Öppna klasser & kurser

Jag undervisar mina öppnapå det holistiska & spirituella centret "Conscious Life Center" på Södermalm, Stockholm.
För aktuellt schema se www.consciouslife.se
Jag undervisar klasser både på Svenska & Engelska ibland beroende på vilka som deltar.

Jag undervisar inom  traditionell Yoga.
Hatha Yoga Sivananda
Meditation
Yoga Nidra
PranayamaConscious Life Center

Magnusladulåsgata 48
center@consciouslife.se


Företags & Privata -klasser

De flesta av de klasser jag undervisar på företag m.m, är regelbundna där jag kommer varje vecka.
Det kan vara att företaget vill erbjuda sina anställda, det kan med vara så att en grupp som arbetar ihop själva hyr in mig för att ha yoga på sin arbetsplats.
På de flesta uppdrag kommer jag ut till kunden, men ibland håller jag även privata klasser på själva centret.

Ofta startar nya uppdrag med en provklass, och sen hyr man in mig för minst 10 klasser på regelbunden basis.

Några av de uppdrag jag haft under åren.
- TV4
- Åhlens Huvudkontorr
- Stockholms bostadsförening
- Statoil/ Circle K
- Carneggie Investment bank
- Avalanche Studios
- Soundtrack your Brand

Om du är intresserrad av att anlita mig så maila till:  yoga@fredrikbinette.com