Traditionell Hatha Yoga Sivananda
Öppna klasser/ kurser samt företag & Privat.

Min bas är i Stockholm där jag undervisar till vardags inom traditionell Yoga.
Jag håller klasser, kurser, workshops, föreläsning etc inom:
Hatha Yoga Sivananda - Meditation - Yoga Nidra - Pranayama
Jag undervisar både på Svenska & Engelska beroende på grupp & önskemål.

Jag ser yoga från ett mer holistiskt helhets perspektiv mer än bara som fysisk träning där fler av yogans delar får tydlig plats i helhets tänket.
.Det känns ganska naturligt för mig att följa synsättet från traditionella skolor så som "vår" tradition - Sivananda Hatha Yoga & Vedanta.

För mer info om min veckovisa klasser, kurser elelr om du är intresserad av att hyra in mig för att hålla klass på ett center, en studio, på ett företag elelr för en privatgrupp - maila mig på: yoga@fredrikbinette.com