Klasser hösten 2019
Jag undervisar både öppna klasser/ kurser samt privat & på företag.
Min bas är i Stockholm där jag undervisar till vardags inom traditionell Yoga.
Jag håller klasser, kurser, workshops, föreläsning etc inom:
Hatha Yoga * Meditation * Yoga Nidra * Pranayama * De-stress
Jag undervisar både på Svenska & Engelska beroende på grupp & önskemål.

Jag ser yoga från ett mer holistiskt helhets perspektiv där fler av yogans delar får tydlig plats i helhets tänket.

Aktuellt schema - öppna klasser 2019

Måndag 07,00-08,15 - Hatha Yoga - Altromondo
Måndag 12,00-13,00 - Yoga Nidra - YogaYama Sjöstaden
Måndag 16,45-17,30 - Yoga Nidra - Conscious Life Sthlm
Måndag 17,45-19,15 - Hatha Yoga Fortsättning - Conscius Life Sthlm
Onsdag 06,45-08,00 - HathaYoga - Conscious Life Sthlm
Onsdag 12,00-13,00 - Lugn Hatha Lunchklass - Conscious Life Sthlm
Onsdag 16,30-17,30 - Yoga Nidra - Yoga Shakti
Onsdag 18,45-20,15 HathaYoga & Meditation - Conscious Life Sthlm
Fredag 13,00-14,00 - Yoga NIdra - Altromondo