Klasser hösten 2019
Jag undervisar både öppna klasser/ kurser samt privat & på företag.
Min bas är i Stockholm där jag undervisar till vardags inom traditionell Yoga.
Jag håller klasser, kurser, workshops, föreläsning etc inom:
Hatha Yoga * Meditation * Yoga Nidra * Pranayama * De-stress
Jag undervisar både på Svenska & Engelska beroende på grupp & önskemål.

Jag ser yoga från ett mer holistiskt helhets perspektiv där fler av yogans delar får tydlig plats i helhets tänket.

Aktuellt schema - öppna klasser 2020

Info inom kort!
Flera nya klasser & ställen att få lyckan att inspirera på!